Právní upozornění a copyright

Copyright

Veškeré zboží vyráběné a prodávané firmou Martina Zwyrtek pod označení PENTLE a stejně tak obsah internetových stránek (texty, fotografie) jsou chráněny právními předpisy, konkrétně ochrannými známkami, autorským právem, právem na ochranu průmyslového vlastnictví. Zejména je chráněn vzhled šatiček, design, označení (název) a fotografie výrobků. Jakýmkoliv kopírováním fotografií a textů, napodobováním či neoprávněnou výrobou a prodejem zboží se dopustíte protiprávního jednání.

This Online store was created using Prestashop Shopping Cart Software, check out PrestaShop's ecommerce blog for news and advices about selling online and running your ecommerce website.